Chuyên mục
Bến Tre Giao Thông Tin tức

Đề xuất lắp đặt camera giám sát giao thông trên cầu Rạch Miễu

Hiện Công ty TNHH BOT cầu Rạch Miễu đã có 22 camera giám sát được lắp đặt tại nhiều vị trí. Trong đó 1 camera trên cầu, còn lại là tại các cửa trạm thu phí nhằm phục vụ quan trắc giao thông và phục vụ việc thu phí. Tuy nhiên những camera này là không quay rõ được biển số xe vi phạm, đặc biệt là những xe vi phạt lấn tuyến trên cầu nên không có căn cứ để chuyển cho các ngành chức năng xử phạt

Trả lời