Chuyên mục
Chuyện đông chuyện tây

Lắp đặt hệ thống lọc nước mặn thành nước ngọt 20m³/h—

Hệ thống lọc này có thể lọc được độ mặn dưới 10 phần ngàn, độ nhiễm mặn chung ở tỉnh Bến Tre. Mỗi bộ máy có thể sử dụng 5 đến 10 năm. Đây được coi là giải pháp lâu dài cho người dân miền Tây vượt qua hạn mặn.