Danh mục: ANTV

Ngọc Trinh lĩnh một năm tù treo

Tòa đánh giá Ngọc Trinh đã ăn năn hối cải, nhân thân tốt, hậu quả vụ án hạn chế, nên tuyên phạt một năm tù nhưng cho hưởng án treo…