Công an thị xã Kinh Môn đang xác minh thông tin cô đồng bổ cau ‘đúng nhận sai cãi’. Nếu có hiện tượng mê tín dị đoan sẽ xử lý theo quy định.

By badinh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *