Bộ Công an đề xuất bỏ vân tay, đặc điểm nhận dạng và thay quê quán thành nơi đăng ký khai sinh, nơi thường trú thành nơi cư trú… trên thẻ căn cước công dân gắn chíp.

Đây là những điểm chính nêu trong dự thảo Luật Căn cước công dân sửa đổi, đang được Bộ Công an lấy ý kiến. Việc lược bỏ, thay đổi vân tay, quê quán trên căn cước giúp công dân thuận lợi hơn trong quá trình sử dụng thẻ căn cước; hạn chế việc phải cấp đổi thẻ nhiều lần và bảo đảm tính riêng tư.

Ngoài ra, các thông tin trên căn cước như vân tay, đặc điểm nhận dạng đã được thu thập vào cơ sở dữ liệu nên khi cần sẽ trích xuất, không cần phải in lên thẻ như hiện hành.

Bộ Công an dự kiến in trên thẻ cứng 13 trường thông tin, hình ảnh. Tại mặt trước của thẻ, số căn cước công dân sẽ đổi thành mã số định danh cá nhân, là dãy 12 chữ số. Phần quê quán được ghi thành nơi đăng ký khai sinh, nơi thường trú thành nơi cư trú.

Ở mặt sau, Bộ Công an đề xuất lược bỏ vân tay của ngón trỏ trái, ngón trỏ phải và đặc điểm nhận dạng. Họ tên, chức vụ, chữ ký của người cấp thẻ sẽ đổi ngắn gọn thành “nơi cấp: Bộ Công an”; bỏ chữ ký và tên người ký cấp thẻ là Cục trưởng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.

By badinh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *