Lịch nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm 2023? Học sinh, sinh viên và người lao động nghỉ lễ 2/9/2023 bao nhiêu ngày?

Căn cứ theo quy định tại Điều 112 Bộ luật Lao động 2019 quy định về ngày nghỉ lễ, nghỉ tết như sau:

Nghỉ lễ, tết

1. Người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương trong những ngày lễ, tết sau đây:

a) Tết Dương lịch: 01 ngày (ngày 01 tháng 01 dương lịch);

b) Tết Âm lịch: 05 ngày;

c) Ngày Chiến thắng: 01 ngày (ngày 30 tháng 4 dương lịch);

d) Ngày Quốc tế lao động: 01 ngày (ngày 01 tháng 5 dương lịch);

đ) Quốc khánh: 02 ngày (ngày 02 tháng 9 dương lịch và 01 ngày liền kề trước hoặc sau);

e) Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương: 01 ngày (ngày 10 tháng 3 âm lịch).

2. Lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam ngoài các ngày nghỉ theo quy định tại khoản 1 Điều này còn được nghỉ thêm 01 ngày Tết cổ truyền dân tộc và 01 ngày Quốc khánh của nước họ.

3. Hằng năm, căn cứ vào điều kiện thực tế, Thủ tướng Chính phủ quyết định cụ thể ngày nghỉ quy định tại điểm b và điểm đ khoản 1 Điều này.

Theo đó, ngày Quốc khánh 2/9 hằng năm sẽ được nghỉ vào hai ngày ngày 02 tháng 9 dương lịch và 01 ngày liền kề trước hoặc sau.

Đồng thời căn cứ theo quy định tại Điều 111 Bộ luật Lao động 2019 quy định như sau:

Nghỉ hằng tuần

1. Mỗi tuần, người lao động được nghỉ ít nhất 24 giờ liên tục. Trong trường hợp đặc biệt do chu kỳ lao động không thể nghỉ hằng tuần thì người sử dụng lao động có trách nhiệm bảo đảm cho người lao động được nghỉ tính bình quân 01 tháng ít nhất 04 ngày.

2. Người sử dụng lao động có quyền quyết định sắp xếp ngày nghỉ hằng tuần vào ngày Chủ nhật hoặc ngày xác định khác trong tuần nhưng phải ghi vào nội quy lao động.

3. Nếu ngày nghỉ hằng tuần trùng với ngày nghỉ lễ, tết quy định tại khoản 1 Điều 112 của Bộ luật này thì người lao động được nghỉ bù ngày nghỉ hằng tuần vào ngày làm việc kế tiếp.

Theo quy định trên, nếu ngày nghỉ hằng tuần trùng với ngày nghỉ lễ, tết thì người lao động được nghỉ bù ngày nghỉ hằng tuần vào ngày làm việc kế tiếp.

Lễ Quốc khánh 2/9 năm 2023 rơi vào thứ 7, vậy nên:

– Đối với người lao động có chế độ làm việc vào thứ 7 thì Lễ Quốc khánh 2/9/2023 sẽ được nghỉ 3 ngày. Cụ thể:

+ Nghỉ ngày 2/9 và 01 ngày trước đó (tức thứ 6 và thứ 7) và nghỉ 01 ngày nghỉ hằng tuần (chủ nhật). Tức nghỉ từ 1/9 đến 3/9

+ Hoặc Nghỉ ngày 2/9 và 01 ngày sau đó (tức thứ 7 và chủ nhật) thì sẽ được nghỉ bù 01 ngày vào thứ 2 của tuần liền kề. Tức nghỉ từ 2/9 đến 4/9

– Đối với người lao động không có chế độ làm việc vào thứ 7 thì Lễ Quốc khánh 2/9/2023 sẽ được nghỉ 4 ngày. Cụ thể:

+ Nghỉ ngày 2/9 và 01 ngày trước đó (tức thứ 6 và thứ 7) thì được nghỉ 01 ngày nghỉ hằng tuần (chủ nhật) và nghỉ bù 01 ngày vào thứ 2 tuần liền kề. Tức nghỉ từ ngày 1/9 đến ngày 4/9

+ Nghỉ ngày 2/9 và 01 ngày sau đó (tức thứ 7 và chủ nhật) thì sẽ được nghỉ bù 02 ngày vào thứ 2 và thứ 3 tuần liền kề. Tức nghỉ từ 2/9 đến ngày 5/9

Hiện nay pháp luật không có quy định nào liên quan tới việc nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 của học sinh, sinh viên. Do đó, học sinh, sinh viên sẽ học tập theo lịch của nhà trường.

Tuy nhiên, thông thường học sinh, sinh viên cũng sẽ có ngày nghỉ lễ theo với số ngày nghỉ lễ mà giáo viên, giảng viên được nghỉ. Cụ thể:

– Đối với trường học dạy 6 ngày/tuần: học sinh, sinh viên sẽ được nghỉ 3 ngày

+ Nghỉ ngày 2/9 và 01 ngày trước đó (tức thứ 6 và thứ 7) và nghỉ 01 ngày nghỉ hằng tuần (chủ nhật). Tức nghỉ từ 1/9 đến 3/9

+ Hoặc Nghỉ ngày 2/9 và 01 ngày sau đó (tức thứ 7 và chủ nhật) thì sẽ được nghỉ bù 01 ngày vào thứ 2 của tuần liền kề. Tức nghỉ từ 2/9 đến 4/9

– Đối với trường học dạy 5 ngày/tuần: học sinh, sinh viên sẽ được nghỉ 4 ngày

+ Nghỉ ngày 2/9 và 01 ngày trước đó (tức thứ 6 và thứ 7) thì được nghỉ 01 ngày nghỉ hằng tuần (chủ nhật) và nghỉ bù 01 ngày vào thứ 2 tuần liền kề. Tức nghỉ từ ngày 1/9 đến ngày 4/9

+ Nghỉ ngày 2/9 và 01 ngày sau đó (tức thứ 7 và chủ nhật) thì sẽ được nghỉ bù 02 ngày vào thứ 2 và thứ 3 tuần liền kề. Tức nghỉ từ 2/9 đến ngày 5/9

Lịch nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm 2023? Học sinh, sinh viên và người lao động nghỉ lễ 2/9/2023 bao nhiêu ngày?

Lịch nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm 2023? Học sinh, sinh viên và người lao động nghỉ lễ 2/9/2023 bao nhiêu ngày? (Hình từ Internet)

By badinh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *