Nguyễn Văn Tam, tấn công chủ tiệm vàng Toàn Huỳnh Châu, được cho là để cướp tài sản, nhưng bị người dân vây bắt giao cho công an, ngày 6/10

By badinh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *