Thẻ: Giết chồng

Chém chồng tử vong

Thạch Thị Siêne sau chầu nhậu với 4 người đàn ông đã dùng búa, dao chém chồng khi anh không hài lòng với hành xử của vợ.