Thạch Thị Siêne sau chầu nhậu với 4 người đàn ông đã dùng búa, dao chém chồng khi anh không hài lòng với hành xử của vợ.

By badinh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *