Như anh em đã biết thì Bộ Công an đang lấy ý kiến về việc sửa đổi Luật CCCD 2014, bên cạnh việc sửa 5 mục thông tin in trên 2 mặt của CCCD thì có 2 điểm mới cần được lưu ý như sau:

  • Giấy Chứng minh nhân dân (CMND) sẽ hết hạn ngày 31/12/2024, từ năm 2025 trở đi mọi người phải sử dụng CCCD. Quy định trước đây là CMND có thời hạn sử dụng 15 năm kể từ ngày cấp.
  • Cấp CCCD cho trẻ em dưới 14 tuổi (tương tự passport cũng đang cấp cho trẻ em dưới 14 tuổi). Như vậy độ tuổi cần làm mới thẻ CCCD sẽ là khi tròn các mốc 14 tuổi – 25 tuổi – 40 tuổi và 60 tuổi.

By badinh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *