Dưới đây là gợi ý đáp án đề thi môn Tiếng Anh do Tuyensinh247 và HOCMAI cung cấp:

Môn Tiếng Anh có thời gian làm bài 60 phút. Đề thi Tiếng Anh mã đề 401 như sau:

Đáp án gợi ý 24 mã đề thi Tiếng Anh tốt nghiệp THPT 2023 - 2

Mã đề 401

Đáp án gợi ý 24 mã đề thi Tiếng Anh tốt nghiệp THPT 2023 - 1
Đáp án gợi ý 24 mã đề thi Tiếng Anh tốt nghiệp THPT 2023 - 1
Đáp án gợi ý 24 mã đề thi Tiếng Anh tốt nghiệp THPT 2023 - 3
Đáp án gợi ý 24 mã đề thi Tiếng Anh tốt nghiệp THPT 2023 - 3
Đáp án gợi ý 24 mã đề thi Tiếng Anh tốt nghiệp THPT 2023 - 3
Đáp án gợi ý 24 mã đề thi Tiếng Anh tốt nghiệp THPT 2023

Mã đề 413

Đáp án gợi ý 24 mã đề thi Tiếng Anh tốt nghiệp THPT 2023 - 5
Đáp án gợi ý 24 mã đề thi Tiếng Anh tốt nghiệp THPT 2023 - 6

Mã đề 417

Đáp án gợi ý 24 mã đề thi Tiếng Anh tốt nghiệp THPT 2023 - 4

Mã đề 419

Đáp án gợi ý 24 mã đề thi Tiếng Anh tốt nghiệp THPT 2023 - 6

Mã đề 420

Mã đề 421

Đáp án gợi ý 24 mã đề thi Tiếng Anh tốt nghiệp THPT 2023 - 4

By badinh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *